ร่วมถวายอาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

พิธีทอดกฐินสามัคคี รวมใจ สร้างเสนาสนะ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จ.เชียงใหม่
ประธานกฐิน : เด็กหญิง จินดามณี ศรีสว่าง พร้อมครอบครัว

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/YAVgq5

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2dBKdCa

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีทอดกฐินสามัคคีลุ่มน้ำฝาง
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel