พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ุร่นหน่อแก้วเปรียญธรรม

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ุร่นหน่อแก้วเปรียญธรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
http://goo.gl/LEMIic