ร่วมถวายอาลัยฯ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบปัญญาสมวาร( ๕๐ วัน)

พิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ๙๙๙ รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/CMNzlI

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2ggLtNk

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

ครบรอบปัญญาสมวาร
 #ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel