สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง, สำนักสื่อสารองค์กร และอาศรมอุบาสก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง,
สำนักสื่อสารองค์กร และอาศรมอุบาสก
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_32.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2145733309013314

ภาพโดย : ชา-อุ่นๆ

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เพชรบุรี-ชพส. จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เพชรบุรี-ชพส. จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานรวมพลังเด็กดี
V-Star จังหวัดเพชรบุรี 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีพระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ  
ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี ประสานงานความร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรภาคี จัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ภายใต้กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี
เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล  

🏷ในส่วนของภาคเช้านักเรียนกว่า 200 คน 
จาก 16 สถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี 
เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชมภาพยนตร์พุทธประวัติ 
และมีการแสดงธรรมให้กับคุณครูที่มาร่วมงาน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล อาหาร 
เครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาออกบูธบริการเด็กๆ 
ได้อิ่มอร่อยตลอดทั้งงาน  
🏷ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายพระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เจริญบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพื่อเสริมความรู้และสอดแทรกคุณธรรมให้เยาวชน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
🏷และยังได้รับเกียรติจาก
ท่านดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน
🏷 โดยมีท่านรองสมาน คชกฤษ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นผู้แทน
คณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน 
🏷ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ 
ได้เรียนรู้และศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
อันเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
🏷พิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ 
สำหรับสถานศึกษาที่ได้ยอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูต 
รางวัลห้องเรียนต้นแบบ และรางวัลสำหรับทุกสถานศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/v-star-1-2561-2.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2145556715697640

ภาพโดย : จ๊ะโอ๋

#รวมพลังเด็กดีVStar
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา