วันหนึ่งคุณยายนั่งถอนหญ้าอยู่ในวัด ถอนไปเรื่อยๆ อาตมาจึงเข้าไปถามท่านว่า “ยาย..นึกอะไรอยู่หรือ ?” คุณยายตอบว่า “ยายถอนหญ้าไปก็ระลึกชาติถอยหลังไปเรื่อยๆ ไปดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ ทรงสร้างบุญอะไรมา มีขั้นตอนอย่างไร ยายอ่านหนังสือไม่ออก อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้เลย จึงต้องใช้วิธีนี้" ( ส่วนหนึ่งจาก หนังสือ ความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย - https://goo.gl/yi2VTf ) ☸ ภาพบรรยากาศการดูแลต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันหนึ่งคุณยายนั่งถอนหญ้าอยู่ในวัด ถอนไปเรื่อยๆ
อาตมาจึงเข้าไปถามท่านว่า “ยาย..นึกอะไรอยู่หรือ ?”
คุณยายตอบว่า “ยายถอนหญ้าไปก็ระลึกชาติถอยหลังไปเรื่อยๆ
ไปดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้
ทรงสร้างบุญอะไรมา มีขั้นตอนอย่างไร
ยายอ่านหนังสือไม่ออก อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้เลย จึงต้องใช้วิธีนี้"
( ส่วนหนึ่งจาก หนังสือ ความทรงอภิญญาของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย - https://goo.gl/yi2VTf )

ภาพบรรยากาศการดูแลต้นเบญจทรัพย์
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/usKSC5

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2DlwgKp

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ดูแลต้นเบญจทรัพย์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา