พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/uezDPs

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2uC3Lkh

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

#พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา