สำนักศรัทธาภิบาล, สำนักต่างประเทศ และสำนักองค์ประธาน สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักศรัทธาภิบาล, สำนักต่างประเทศ และสำนักองค์ประธาน
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2019/02/blog-post_16.html
ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2184546745131970

ภาพโดย : Alerte' , อดิเรก , PookGom

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบุคคลกลาง และสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบุคคลกลาง
และสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2019/02/blog-post_14.html


ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/photosofdays/photos/?tab=album&album_id=2044205575694049

ภาพโดย :  joker , kaprowkaidao , PookGom

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา