งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา พิธีทอดผ้าป่ากองทุนสมบัติจักรพรรดิ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ธุดงค์สถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
พิธีทอดผ้าป่ากองทุนสมบัติจักรพรรดิ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ธุดงค์สถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประธานสงฆ์ : พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.
ประธานฆราวาส : กัลฯวิรัช - กัลฯอาภาพิชช์ เอื้อสุนทรพานิช

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/6rFNzE

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2xeE5gg

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

#งานฉลองครบรอบ๓๑ปีธุดงคสถานล้านนา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา