ครอบครัวสดใส เมื่อใจมีธรรม ร่วมกันสวดมนต์ สร้างกิจกรรมดีๆในบ้านกันนะคะ ✩ กิจกรรมสวดมนต์บ้านศีล ๕ เจริญจิตตภาวนา ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินิล 21 โคราช ชั้น 4 ฮอลล์ 3 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดเป็นประจำทุกพุธที่ 4 ของเดือน(เวลา 17.00-20.00 น.) โดยมี คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal21 Korat ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติธรรม และผู้ใหญ่จำนงค์ ขัดโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านสระธรรมขันธ์ และอีกหลายๆภาคส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ และกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ครอบครัวสดใส เมื่อใจมีธรรม
ร่วมกันสวดมนต์ สร้างกิจกรรมดีๆในบ้านกันนะคะ

กิจกรรมสวดมนต์บ้านศีล ๕ เจริญจิตตภาวนา
ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินิล 21 โคราช ชั้น 4 ฮอลล์ 3
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จัดเป็นประจำทุกพุธที่ 4 ของเดือน(เวลา 17.00-20.00 น.)
โดยมี คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal21 Korat ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติธรรม
และผู้ใหญ่จำนงค์ ขัดโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านสระธรรมขันธ์ และอีกหลายๆภาคส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้
และกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2A1S1wg

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง

#กิจกรรมสวดมนต์บ้านศีล๕
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

พิธีทอดผ้าป่า และพิธีโปรยรัตนชาติ สถาปนาอาคารพุทธบุตรแก้ว ✩ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย บ.หนองนาทราย อ.เมือง จ.เลย

พิธีทอดผ้าป่า และพิธีโปรยรัตนชาติ
สถาปนาอาคารพุทธบุตรแก้ว
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
บ.หนองนาทราย อ.เมือง จ.เลย

ชมภาพชุดที่ Link Facebook

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

#พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาอาคารพุทธบุตรแก้ว
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา