ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557
จากสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ไปวัดพระธรรมกาย
(สิ้นสุดโครงการ - ชิตังเม)เช้า-บ่าย


บ่าย-ค่ำ