มูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.2554 ที่ อำเภอคลองหลวง

มูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)
ช่วยภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.2554
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
http://goo.gl/DDNJshมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.2554 อำเภอลาดหลุมแก้ว

มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)
ช่วยภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.2554
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) ช่วยภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.2554 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี http://goo.gl/YRbGVg