บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ช่วงเช้า-บ่าย ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราก็สร้างความดี สร้างบารมีเรื่อยไป
สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
นั่งสมาธิ
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/M1d5Gf

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2ljO10F

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
#ภาพดีๆ072