โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
มุ่งสู่ความสำเร็จ 11,111,111 จบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/9AfVsO

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2gUpr6U

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel
----------
(วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น.)
ยอดรวมการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ทั้งหมด 8,933,565 จบ
Cr.http://www.forbrighterworld.com/index.php/dhammajak
----------