พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว และ พิธีจารึกแผ่นทองประจำตระกูล เพื่อบรรจุใต้ฐานรากอาคารพุทธบุตรแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การทำบุญทอดผ้าป่า เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ เพราะเป็น “มหาสังฆทาน” ☸ พิธีทอดผ้าป่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว และ พิธีจารึกแผ่นทองประจำตระกูล เพื่อบรรจุใต้ฐานรากอาคารพุทธบุตรแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประธานสงฆ์พิธีทอดผ้าป่า (ภาคเช้า) ได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานทอดผ้าป่า คือ กัลฯพรรณี วนิชยางกูรานนท์ ประธานสงฆ์พิธีจากรึกแผ่นทองประจำตระกูล (ภาคบ่าย) ได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริปัญญาวุสิทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot https://goo.gl/xwZLRd ชมภาพชุดที่ Link Facebook http://bit.ly/2FbR5Z2 ภาพโดย : วิเวก ช่างภาพศูนย์ปฎิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี #พิธีทอดผ้าป่า #ภาพดี ๆ ๐๗๒ #ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา


พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

"การศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิม
คนที่มีการศึกษาจะได้อะไรดีกว่า ประณีตกว่าผู้อื่น
คนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิ ใช้ไม่หมด"
วาทะธรรม พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
🌼
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
ณ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
- ชมสื่อความดีสากล ๕ ห้องชีวิต
- ถวายสังฆทาน
- มอบโล่ประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/j4t57L

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2t10e1t

ภาพโดย : สิทธิชัย / อาชีวะ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา