โครงการบรรพชามหาชาติ 100 รูป ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ เจดีย์มหาโพธิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิมหาชาติมหาบารมีเป็นผู้จัดงาน และได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เลขานุการคณะกรรมการ พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยศิริราชคฤห์มาเป็นพระอุปัชฌาย์

จะบวชเป็นพระแท้เพื่อพ่อแม่และพระพุทธศาสนา

โครงการบรรพชามหาชาติ 100 รูป ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ณ เจดีย์มหาโพธิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีมูลนิธิมหาชาติมหาบารมีเป็นผู้จัดงาน
และได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
เลขานุการคณะกรรมการ พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล
และเจ้าอาวาสวัดไทยศิริราชคฤห์มาเป็นพระอุปัชฌาย์

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/Az3uzm

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2GuhEFP

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชามหาชาติ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา