ตักบาตรปทุมธานี พระ 260 รูป

ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า พระ 260 รูป
หน้าวัดคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555







ตักบาตรปทุมธานี พระ 1,260 รูป

ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ปทุมธานี พระ 1,260 รูป
หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555












ตักบาตรเกาะสมุย พระ ๒,๖๐๐ รูป

พิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
http://goo.gl/mNHRRD