พิธีทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑ ณ ธุดงคสถานพรรัตนะแพร่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๑
ณ ธุดงคสถานพรรัตนะแพร่
ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสงฆ์ พระอธิการสุธรรรม  สิริสุโข เจ้าอาวาส วัดกิ่วลม จ.เชียงใหม่ 
หัวหน้าศูนย์ พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ประธานกฐินฆราวาส คุณ มนรัตน์ -คุณวราภรณ์ วิวิธนากร และพลเอกสมพงศ์ -คุณกาญจนามุกดาสกุล
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/10/blog-post_52.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2119640298289282

ภาพโดย : ช่างภาพ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานพรรัตนะ จ.แพร่

#พิธีทอดกฐินสามัคคี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

สำนักกัลยาณมิตรสากล ร่วมกับสาธุชนจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักกัลยาณมิตรสากล
ร่วมกับสาธุชนจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2119627434957235

ภาพโดย : Alerte' , ชาอุ่นๆ

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา