พิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาทนานาชาติ

พิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาทนานาชาติ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี