ธุดงค์อัญเชิญพระประธาน ณ วัดแม่ขิง

ธุดงค์อัญเชิญพระประธาน "ยิ่งมองยิ่งงาม" ไปประดิษฐาน
ณ วัดแม่ขิง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

http://goo.gl/bVDWQx