พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท โครงการบวชบูชาธรรม ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
โครงการบวชบูชาธรรม ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/8drWgn

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2xMGQWw

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

#พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทโครงการบวชบูชาธรรม๑๓๓ปี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา