พิธีตัดปอยผมทำขวัญนาค จังหวัดอุดรธานี

พิธีตัดปอยผมทำขวัญนาค
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดอัมพวันวิทยาราม จังหวัดอุดรธานี
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/kJqrOV

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/1pMUQZc


บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#พิธีตัดปอยผมทำขวัญนาคจังหวัดอุดรธานี
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel


พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ.ลำพูน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นองค์อุปัชฌาย์

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/RFxqVC

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/25xJvgs

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#พิธีบรรพชาสามเณรลำพูน
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel