ตักบาตรแมคโคร สามเณร ๒๙๙ รูป

ตักบาตรสามเณร จำนวน ๒๙๙ รูป 
วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ แมคโคร คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link


Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1Q1a6ew

บันทึกภาพโดย... ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนา สำนักสื่อ DMC

#ตักบาตรสามเณร
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel