พิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรกัมพูชา รุ่นที่ ๑

พิธีตัดปอยผมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ
ชาวกัมพูชา รุ่นที่ ๑
อบรมระหว่างวันที่ ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/y4jBko


Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1mOEX34

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#พิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรกัมพูชา
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel