ตักบาตรตลาดไอยรา

งานตักบาตร ๑,๐๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ตลาดสดไอยรา จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมภาพที่ Link http://goo.gl/vqRjDw Link สำหรับผู้ใช้ Facebook http://on.fb.me/1PlzVqU บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC #ตักบาตรตลาดไอยรา #ภาพดีๆ072 #สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC #DMCChannel
Panorama 360 องศา : ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป จังหวัดน่าน


ภาพ Panorama 360 องศารอบตัว
ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป จังหวัดน่าน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
ภาพโดย : คุณพงษ์สถิตย์ ผดุงลักษมี
ศูนย์ภาพนิ่ง สำนักสื่อ DMC

ชมภาพที่ Link
http://www.spinattic.com/405/4886

ตักบาตรน่าน พระ ๑,๑๙๙ รูป

ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือพระภิกษุ ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดยมี พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และ ท่านวุฒิชัย เสาวโกมุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ชมภาพที่ Link

http://goo.gl/8Hq9uA

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook

http://on.fb.me/1Sq8ZnN

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#ตักบาตรน่าน

#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel