ตักบาตรม.รังสิต พระ 1,000 รูป

ตักบาตรพระ 1,000 รูป
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรังสิต
http://goo.gl/p67RQI

ตักบาตรTerminal 21 พระ 12,600 รูป

ตักบาตรพระ 12,600 รูป
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
หน้าห้าง Terminal 21 ถนนอโศก-มนตรี กรุงเทพมหานคร
http://goo.gl/SZvYf0