สำนักองค์ประธาน, สำนักศรัทธาภิบาล, สำนักการศึกษา, สำนักต่างประเทศ, ภาคตะวันออก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักองค์ประธาน, สำนักศรัทธาภิบาล,
สำนักการศึกษา, สำนักต่างประเทศ, ภาคตะวันออก
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/08/31-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2087668471486465

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา