พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๕ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วันที่ ๕ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/08/blog-post_15.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2074395442813768

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา