วันคุ้มครองโลก ปี ๒๕๕๗

วันคุ้มครองโลก
วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี