พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ และปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ
และปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/jNCfeX

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2hDXRMb

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรและปิดแผ่นทองระฆังธรรม
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel