พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑๓๕,๑๓๕,๑๓๕ จบ ชิตังเม วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ครบ ๑๓๕,๑๓๕,๑๓๕ จบ ชิตังเม
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/MHuDfB

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2whTD0P

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

#วันธรรมชัย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา