พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธาน "พระธรรมกาย" เพื่ออัญเชิญสมโภชและประดิษฐาน ณ ธุดงค์คสถานอุบลราชธานี วันเสาร์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธาน "พระธรรมกาย"
เพื่ออัญเชิญสมโภชและประดิษฐาน ณ ธุดงค์คสถานอุบลราชธานี
วันเสาร์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/23-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2022331721353474

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธาน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ,พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๕ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบุณณาราม(วัดโคกงู) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด
,พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
และพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๓๕
วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศาลาการเปรียญ วัดบุณณาราม(วัดโคกงู) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/06/blog-post_55.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2021568558096457

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๓๒๓วัด
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา