พิธีบรรพชาสามเณร วัดแม่ขิง

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
วัดแม่ขิง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/I2Awjj

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1BSLf1e

#พิธีบรรพชาสามเณรวัดแม่ขิง
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMCพิธีบรรพชาสามเณร วัดวรรณรังษี

พิธีบรรพชาสามเณร วัดวรรณรังษี
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ วัดวรรณรังษี บ้านหนองไม้ถี่ ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ชมภาพที่ Link

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook

#ธรรมทายาท
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC