ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๕๙ รูป
ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จ.สมุทรสาคร
ช่วงบ่าย
พิธีต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ฉลองชัย ชิตังเม
สู่อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๗ : สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/OOllWx

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1nFl67k

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#ธรรมยาตรา
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel
#วัดพระธรรมกาย
พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๕๙ รูป
ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จ.สมุทรสาคร

พิธีต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ฉลองชัย ชิตังเม
สู่อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๗ : สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
*****