พิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณร 100 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดรางกุฏวรวิหาร หมู่บ้านรางกุฏ ต.รามุ อ.ก๊อกบาซ่า เมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บังคลาเทศทำได้ บวชเณรเป็นร้อยรูป

พิธีบรรพชาสามเณร ประเทศบังคลาเทศ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
ในโครงการบรรพชาสามเณร 100 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดรางกุฏวรวิหาร หมู่บ้านรางกุฏ ต.รามุ อ.ก๊อกบาซ่า เมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/HcybfV

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2jh0MJ1

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา