วันธรรมชัย ปี ๒๕๕๖

วันธรรมชัย
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ที่ อ.หาดใหญ่

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อำเภอหาดใหญ่ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ จัดโดย อบต.คลองสาม

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ 
จัดโดย อบต.คลองสาม
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556