วันธรรมชัย ปี ๒๕๕๖

วันธรรมชัย
วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ จัดโดย อบต.คลองสาม

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ 
จัดโดย อบต.คลองสาม
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556