ภาพปล่อยโคมลอยมากที่สุด ทำลายสถิติโลก ที่ฟิลิปปินส์

พิธีปล่อยโคมลอยมากที่สุด ทำลายสถิติโลก
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ที่ประเทศฟิลิปปินส์วันวิสาขบูชา ปีพ.ศ.2556

วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีตักบาตร

พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต

พิธีจุดวิสาขประทีป - เวียนประทักษิณ