ตักบาตรบ้านแป้ง พระ 1,268 รูป

ตักบาตรพระ 1,268 รูป
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2555
ณ อาคารกัลยาณมิตรบ้านแป้ง วัดกลางธนรินทร์
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
http://goo.gl/HEdD3z

ตักบาตรลาดกระบัง พระ 2,555 รูป

ตักบาตรพระ 2,555 รูป
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2555
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://goo.gl/IKawdy

 

ตักบาตรสันป่าตอง พระ 1,000 รูป

ตักบาตรพระ 1,000 รูป 
วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2555
ณ ถนนเชียงใหม่-ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
http://goo.gl/9LRjIY