พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รุ่น บูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รุ่น บูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตะชีโว
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/nudM1u

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2AjfJ4Z

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง

#พิธีฝากตัวเป็นศิษย์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ภาพบรรยากาศปลูกต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว

ภาพบรรยากาศปลูกต้นเบญจทรัพย์
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ขอเชิญร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ กว่า 6,000,000 ต้น
ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 21.00 น.

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/pTGTsv

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2AiicfX

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง

#ปลูกต้นเบญจทรัพย์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา