วันสมาธิโลก World Meditation Day ปี พ.ศ.2559

วันสมาธิโลก World Meditation Day
#พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค
#พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนดีเด่น
#พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่นบรรลุธรรม
#พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓,๓๒๓ วัดทั่วประเทศ
#พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
#พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๒ ล้านจบ
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/lfLRt4

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2azSvvK

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนสำนักสื่อ DMC

#วันสมาธิโลก
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel

*****