พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล "บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" น้อมรวมใจเหล่าพสกนิกร ทำความดีเพื่อพ่อ และสืบสานพระปณิธาน "ธรรมราชา" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของบูรพกษัตริย์ไทย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล "บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
น้อมรวมใจเหล่าพสกนิกร ทำความดีเพื่อพ่อ และสืบสานพระปณิธาน "ธรรมราชา"
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของบูรพกษัตริย์ไทย
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/UPvdEV

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2hghjPp

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

#พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา