พิธีหล่อเทียนพรรษา มหามงคลถวายวัดทั่วประเทศ

พิธีหล่อเทียนพรรษา มหามงคลถวายวัดทั่วประเทศ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/2U9fJv

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/290LeBt

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#พิธีหล่อเทียนพรรษา
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannelกิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมงานบุญ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/PT88f2

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/28X48iX

บันทึกภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel