พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป 3 แผ่นดิน เหนือสุดยอดแดนสยาม

พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป 3 แผ่นดิน
เหนือสุดยอดแดนสยาม
หน้าด่านศุลกากร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2557
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างอาคาร "พระผู้ปราบมาร"

พิธีตอกเสาเข็มต้นแรก
สร้างอาคาร "พระผู้ปราบมาร"
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี