ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

จุดเริ่มต้น : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต
จุดพักระหว่างทาง : โรงเรียนดวงพร
จุดพักค้าง : วัดพระธรรมกาย
(สิ้นสุดโครงการ - ชิตังเม)