ตักบาตรพระ 1,162 รูป อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตักบาตรพระ 1,162 รูป
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี