ตักบาตรหาดใหญ่พระ 10,000 รูป

ตักบาตรหาดใหญ่พระ 10,000 รูป
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
http://goo.gl/Y75R6Gตักบาตรพระ 1,260 รูป พระจอมเกล้าธนบุรี

ตักบาตรพระ 1,260 รูป
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://goo.gl/i0aAqM
พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค

พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค ,กองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
และกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
วันเสาร์ที่ ​25 สิงหาคม พ.ศ.2555
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
http://goo.gl/CqyqoL
ตักบาตรพระ 111 รูป บ้านสวนตะวันธรรม

ตักบาตรพระ 111 รูป
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555
ณ บ้านสวนตะวันธรรม จ.ปทุมธานี
http://goo.gl/KgjXTy