ธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/tnZU5N

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1IpF5xI

#ธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC