งานวิสาขบูชา ณ. Ancol beach Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557
ในงาน มีนิทรรศการวิสาขบูชา พุทธประวัติ การจัดถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ การสวดมนต์ ให้พรจากพระอาจารย์ มีการสอนเรื่องสมาธิ และฟังธรรมเทศนา
วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นพิธีจุดประทีปโคมลาน 1,100 ดวง และปล่อยโคมประทีป เป็นพุทธบูชา 600 ดวง
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ปีแห่งวิสาขบูชา

พิธีทอดผ้าป่าและพิธีอัญเชิญ "พระบรมธาตุ" ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

พิธีทอดผ้าป่าและพิธีอัญเชิญ "พระบรมธาตุ"
ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557
http://goo.gl/oAQrZO

คณะพระธุดงค์ธรรมชัยถ่ายภาพประวัติศาสตร์

พิธีทอดผ้าป่า สร้างพุทธอุทยานนานาชาติ


พิธีอัญเชิญ "พระบรมธาตุ"  ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์