นิทรรศการ การเรียนรู้สู่ คุณธรรมนำชีวิต หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี

นิทรรศการ การเรียนรู้สู่ คุณธรรมนำชีวิต
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/BwxbgN

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2t8rK9V

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#นิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา