ตักบาตรนครราชสีมา พระ 11,111 รูป

ตักบาตรพระ 11,111 รูป
วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2551
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ชมภาพที่ Link