โครงการบวชพระ 100,000 รูป ประจำปี พ.ศ.2555

โครงการบวชพระ 100,000 รูป ประจำปี พ.ศ.2555
วัดพระธรรมกาย
รุ่นภาคฤดูร้อน และรุ่นเข้าพรรษา
http://goo.gl/3tftko
พิธีบรรพชาสามเณร 100,000 รูป รุ่นภาคฤดูร้อน และรุ่นเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

และพิธีอุปสมบทที่วัดศูนย์สาขาทั่วประเทศ