พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๐ รุ่นเข้าพรรษา ปีพ.ศ.๒๕๕๗

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๐
รุ่นเข้าพรรษา ปีพ.ศ.๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์


พิธีบรรพชา กล่าวคำขอบรรพชา และคล้องอังสะ


พิธีขอสรณคมน์และศีล ,พิธีขอนิสสัย


ถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นประวัติชีวิตอันงดงาม