โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔ ล้านจบ

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
 
https://goo.gl/4KsDKe

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2dsGp6H

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel

----------
(วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 21.50 น.)
ยอดรวมการสวดธัมมจักฯ ทั้งหมด
2,836,031 จบ
ย้อนหลัง 7 วัน 466,821 จบ
----------
Cr.
http://www.dhammajak1m.org/index.php/site/home
https://www.facebook.com/sanitwong


พิธีตักบาตรพระ BigC คลองสาม วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

พิธีตักบาตรพระ 309 รูป
ช่วยผู้ประสบภัยทั่วประเทศ และ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้
ณ ห้าง Big C ต.คลองสาม จ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ชมภาพที่ Link
https://goo.gl/pfgsD6

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2dbMG95

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC

#ตักบาตรBigCคลองสาม
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC
#DMCChannel