วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 พระภิกษุสามเณรธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน 120 รูป ฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธวิธี ธรรมยาตราจาก อบต คลองสาม ถึง วิหารคด 11

พระภิกษุสามเณรธรรมทายาท
ภาคฤดูร้อน 120 รูป 
ฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธวิธี
ธรรมยาตราจาก อบต คลอง 3 ถึง วิหารคด11
วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/eaKwNB

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2pwxxq0

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อ DMC วัดพระธรรมกาย

#ธรรมยาตรา
#ภาพดีๆ072