สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา พร้อมกับสาธุชนภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร,
สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา
พร้อมกับสาธุชนภาคตะวันตก
จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี,
ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/blog-post_19.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2097304470522865

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา