พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ชมภาพที่ LinkLink สำหรับผู้ใช้ Facebook

http://on.fb.me/1ODwMOO

#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC

พิธีตักบาตรดอกไม้สระบุรี พระ ๓,๐๐๐ รูป

พิธีตักบาตรดอกไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง พระ ๓,๐๐๐ รูป
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/N1OrYv

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1D7xAuM

#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC

พิธีบรรพชาธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒

พิธีบรรพชาธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา
๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒
วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพที่ Link
http://goo.gl/39wXsl

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://on.fb.me/1I9MnoS

#พิธีบรรพชาธรรมทายาท
#ภาพดีๆ072
#สถานีวิทยุโทรทัศน์DMC