ตักบาตรอุตรดิตถ์ พระ 1,111 รูป

ตักบาตรพระ 1,111 รูป
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ณ ถนนประชานิมิต หน้าศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์
http://goo.gl/CwwoC4

ตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป

ตักบาตรพระ 11,111 รูป
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา
ถนนศรีสมุทรและถนนประโคนชัย
จ.สมุทรปราการ
http://goo.gl/CTPcQD
พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม แด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลก

พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม
แด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลก
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
http://goo.gl/5Z1rgc