พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

新加坡法身寺帕蒙昆帖牟尼功德衣
DCS Phramongkolthepmuni Kathina


ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/9vHd27

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2yhg4aR

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีทอดกฐินสามัคคี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Cr. https://www.facebook.com/DhammakayaSingapore


พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี ต.ท่าทอง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี
ต.ท่าทอง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประธานกฐิน : กัลฯชาญทัต แก้วคำหยก และ ดร.ภคณัชฐ พลายงาม

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/wnu4V4

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2iiNbA6

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีทอดกฐินสามัคคี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Cr. https://www.facebook.com/1564154067201346