ตักบาตรนครราชสีมา พระ 22,600 รูป

ตักบาตรพระ 22,600 รูป 
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2555
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
http://goo.gl/Lr1PRA
ตักบาตรอุทัยธานี พระ 555 รูป

ตักบาตรพระ 555 รูป
วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555
ณ ใจกลางตลาดทุ่งนา ต.บางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
http://goo.gl/wRgDQF